Chiến lược táo bạo của “tân binh” the Address trên thị trường văn phòng cho thuê

Tỷ lệ lấp đầy tòa nhà văn phòng đang cao ở mức kỷ lục - trên 95%, giá mặt bằng tiếp tục tăng 5-6%/năm trong khi lượng doanh nghiệp tăng trư...