Giới thiệu tập san Hương quê nhà tập 01: Những đóa hồng cho nhau

Sau một thời gian tổ chức thực hiện, Hương Quê Nhà sẽ có buổi giao lưu và ra mắt Tập 1 (Tủ sách chuyên đề của Hương Quê Nhà về sáng tác, lý luận phê bình VHNT), với chủ đề: Những đóa hồng cho nhau, Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2017, cùng sự góp mặt trên 70 cây bút chuyên và không chuyên trên khắp vùng miền của đất nước.


Blog Phan Nam giới thiệu.

Không có nhận xét nào