NẾU - thơ Nhật Quang (Sài Gòn)

 
Nhà thơ Nhật Quang
NẾU

Nếu em là áng mây xanh
Anh xin làm gió vờn quanh góc trời

Nếu em là ánh trăng ngời
Anh xin làm chú Cuội ngồi gốc đa

Nếu em là cỏ, là hoa
Anh làm ong bướm la đà, vởn vơ

Nếu em là giấc mộng mơ...
Anh xin dệt thắm vần thơ chung tình

Đôi ta như bóng với hình
Như chim liền cánh, ta mình sánh đôi.

Ảnh sưu tầm

                                                    Tác giả:NHẬT QUANG
                                                                    (Sài Gòn)


                                              Tác giả giữ bản quyền bài viết.

Không có nhận xét nào